TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-08/12/2016
Giá tham chiếu 27,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 27,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
27,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,5 (67.957,6%) -1,5-4,5
HSX44.237,0 +44.216,5 (215.690,3%) 0,00,0
HNX0,0 -42,3 (-100,0%) 1,36,9
HSX8.847,8 +8.811,9 (24.545,6%) 3,28,1
UPCOM13,0 -1,0 (-7,1%) 2,31,9
UPCOM29,0 +0,5 (1,8%) 3,67,0
HNX15,5 -0,3 (-1,9%) 1,44,7
HSX35.389,6 +35.378,0 (306.303,0%) 1,65,2
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 5,12,9
UPCOM0,0 -16,3 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược