TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 35,8
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 353.894,8
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 353.894,8
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
353.894,8
 +353.859,0 (988.432,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,6 +35.377,6 (294.813,0%) -1,5-4,5
HSX79.626,5 +79.604,9 (368.541,0%) 0,00,0
HNX0,0 -26,3 (-100,0%) 1,36,9
HSX8.847,9 +8.798,4 (17.774,5%) 3,28,1
UPCOM0,0 -18,0 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,7 -0,6 (-1,9%) 3,67,0
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,65,2
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -21,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược