TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-26/08/2016
Giá tham chiếu 26,0
Giá mở cửa 25,6
Giá cao nhất 26,0
Giá thấp nhất 25,6
Giá đóng cửa 26,0
Khối lượng 5.500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX13,9 +0,2 (1,5%) -1,5-4,5
HNX19,8 -0,1 (-0,5%) 0,00,0
HNX0,0 -39,1 (-100,0%) 1,36,9
HSX32,6 +0,6 (1,9%) 3,28,1
UPCOM0,0 -17,2 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM25,4 -0,1 (-0,4%) 3,67,0
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 1,44,7
HSX10,1 +0,1 (1,0%) 1,65,2
HNX17,5 0,0 (0,0%) 5,12,9
UPCOM13,0 +0,2 (1,6%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược