TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/11/2017
Giá tham chiếu 33,0
Giá mở cửa 168.100,2
Giá cao nhất 619.315,6
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 88.474,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.474,0
 +88.441,0 (268.002,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX26.542,2 +26.531,7 (253.892,2%) -1,5-4,5
HSX566.231,3 +566.203,8 (2.055.186,1%) 0,00,0
HNX0,0 -32,6 (-100,0%) 1,36,9
HSX35.389,9 +35.344,6 (78.023,4%) 3,28,1
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM35,5 +1,3 (3,8%) 3,67,0
HNX0,0 -23,8 (-100,0%) 1,44,7
HSX88.473,7 +88.464,1 (921.501,0%) 1,65,2
HNX0,0 -15,4 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM20,0 0,0 (0,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược