TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/02/2017
Giá tham chiếu 28,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 28,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
28,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.765,7 (530.079,9%) -1,5-4,5
HSX796.262,6 +796.240,1 (3.538.845,0%) 0,00,0
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 1,36,9
HSX39,0 0,0 (0,0%) 3,28,1
UPCOM0,0 -7,5 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM32,0 +1,2 (3,9%) 3,67,0
HNX16,0 0,0 (0,0%) 1,44,7
HSX17.694,8 +17.683,8 (160.762,1%) 1,65,2
HNX16,6 -0,2 (-1,2%) 5,12,9
UPCOM16,8 0,0 (0,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược