TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/09/2017
Giá tham chiếu 33,0
Giá mở cửa 17.695,1
Giá cao nhất 442.368,3
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 8.847,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,7
 +8.814,7 (26.711,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,2 +150.393,2 (1.248.076,3%) -1,5-4,5
HSX389.284,1 +389.257,2 (1.447.052,9%) 0,00,0
HNX0,0 -39,0 (-100,0%) 1,36,9
HSX796.262,8 +796.220,3 (1.873.459,6%) 3,28,1
UPCOM0,0 -18,0 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM33,5 +0,2 (0,6%) 3,67,0
HNX21,3 0,0 (0,0%) 1,44,7
HSX35.389,5 +35.379,3 (346.856,3%) 1,65,2
HNX0,0 -14,0 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM19,9 -0,9 (-4,3%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược