TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/10/2016
Giá tham chiếu 25,9
Giá mở cửa 17.695,0
Giá cao nhất 17.695,0
Giá thấp nhất 17.695,0
Giá đóng cửa 17.695,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,0
 +17.669,1 (68.220,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX141.557,9 +141.544,3 (1.040.766,8%) -1,5-4,5
HSX8.847,6 +8.827,1 (43.058,9%) 0,00,0
HNX0,0 -48,0 (-100,0%) 1,36,9
HSX36,4 0,0 (0,0%) 3,28,1
UPCOM14,8 +1,9 (14,7%) 2,31,9
UPCOM0,0 -27,5 (-100,0%) 3,67,0
HNX15,3 -0,9 (-5,6%) 1,44,7
HSX468.910,2 +468.899,3 (4.301.828,3%) 1,65,2
HNX0,0 -16,3 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -13,6 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược