TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2017
Giá tham chiếu 27,0
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 8.847,7
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 8.847,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,7
 +8.820,7 (32.669,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.833,6 (63.551,1%) -1,5-4,5
HSX176.947,4 +176.926,2 (832.593,7%) 0,00,0
HNX0,0 -42,3 (-100,0%) 1,36,9
HSX123.863,4 +123.825,4 (325.856,4%) 3,28,1
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM0,0 -29,4 (-100,0%) 3,67,0
HNX15,8 0,0 (0,0%) 1,44,7
HSX415.826,0 +415.813,9 (3.436.478,8%) 1,65,2
HNX17,3 -0,2 (-1,1%) 5,12,9
UPCOM16,0 0,0 (0,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược