TMP

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2017
Giá tham chiếu 30,0
Giá mở cửa 44.237,1
Giá cao nhất 88.473,9
Giá thấp nhất 44.237,1
Giá đóng cửa 79.626,6
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
79.626,6
 +79.596,6 (265.321,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,95
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 70.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 875,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 326,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 75,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,6 (675.272,0%) -1,5-4,5
HSX8.847,6 +8.825,5 (39.934,3%) 0,00,0
HNX24,3 -2,7 (-10,0%) 1,36,9
HSX265.421,2 +265.382,2 (680.467,2%) 3,28,1
UPCOM0,0 -14,3 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,2 +0,1 (0,3%) 3,67,0
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,44,7
HSX61.931,6 +61.920,9 (576.008,2%) 1,65,2
HNX16,0 0,0 (0,0%) 5,12,9
UPCOM16,8 -0,1 (-0,6%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược