TLH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 10,0
Giá mở cửa 176.947,3
Giá cao nhất 743.178,3
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 707.788,9
Khối lượng 1.350
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
707.788,9
 +707.779,0 (7.113.356,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,05
P/E cơ bản: -103,11
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,58
Hệ số beta: 1,10
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 74.934.758
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 311,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 -0,2 (-12,5%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX5,3 +0,4 (8,2%) 1,35,6
HSX707.789,3 +707.739,8 (1.429.777,4%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX353.894,5 +353.882,0 (2.831.056,2%) 1,55,5
HSX477.758,0 +477.705,6 (911.651,9%) 2,310,4
HSX521.994,4 +521.982,6 (4.442.405,2%) 3,76,5
HNX2,7 -0,3 (-10,0%) 0,429,3
HNX12,1 +0,1 (0,8%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược