TLH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 6,0
Giá mở cửa 88.473,7
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 353.894,5
Khối lượng 2.770
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
353.894,5
 +353.888,5 (5.898.141,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,05
P/E cơ bản: -103,11
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,58
Hệ số beta: 1,10
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 74.934.758
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 311,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 1,35,6
HSX41,0 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX70.779,0 +70.764,6 (491.421,0%) 1,55,5
HSX451.215,7 +451.182,0 (1.336.835,4%) 2,310,4
HSX141.557,8 +141.550,3 (1.882.318,0%) 3,76,5
HNX4,1 -0,2 (-4,7%) 0,429,3
HNX10,9 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược