TLH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 7,8
Giá mở cửa 336.199,8
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 35.389,5
Giá đóng cửa 796.262,5
Khối lượng 770
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
796.262,5
 +796.254,7 (10.261.014,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,05
P/E cơ bản: -103,11
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,58
Hệ số beta: 1,10
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 74.934.758
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 311,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX5,5 +0,5 (10,0%) 1,35,6
HSX42,0 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX26.542,2 +26.529,7 (212.237,7%) 1,55,5
HSX760.873,3 +760.836,1 (2.045.258,4%) 2,310,4
HSX0,1 -11,4 (-99,0%) 3,76,5
HNX3,8 +0,1 (2,7%) 0,429,3
HNX11,9 -0,1 (-0,8%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược