THB

Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 8,5
Giá mở cửa 8,5
Giá cao nhất 8,5
Giá thấp nhất 8,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 8.900
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 84,91(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 16.700  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,71
P/E cơ bản: 4,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,60
Hệ số beta: 0,33
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.424.570
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 148,52
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 589,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược