TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/12/2018
Giá tham chiếu 60,0
Giá mở cửa 8.848,0
Giá cao nhất 256.574,1
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 44.237,4
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
44.237,4
 +44.177,4 (73.629,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 49.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 17,87
P/E cơ bản: 4,81
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 51,99
Hệ số beta: 0,35
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.197.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 274,62
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -50,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX17.695,0 +17.668,0 (65.437,1%) 4,46,5
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -9,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX44.237,4 +44.177,4 (73.629,0%) 17,94,8
UPCOM0,0 -7,8 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược