TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-11/12/2018
Giá tham chiếu 6,0
Giá mở cửa 6,0
Giá cao nhất 6,0
Giá thấp nhất 6,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 153,14(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
6,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 24.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 15,07
P/E cơ bản: 0,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,01
Hệ số beta: 0,47
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.229
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 194,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 3,03,6
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,7 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,4 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX6,0 0,0 (0,0%) 15,10,9
HNX5,7 0,0 (0,0%) 4,42,7
HNX8,1 0,0 (0,0%) 3,82,9
HNX5,7 -0,1 (-1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược