TAC

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 26,0
Giá mở cửa 8.847,6
Giá cao nhất 663.552,3
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 44.237,1
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
44.237,1
 +44.211,1 (170.042,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,37
P/E cơ bản: 16,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,68
Hệ số beta: 0,43
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.980.200
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 759,21
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX513.147,0 +513.135,7 (4.541.023,8%) 3,95,2
HSX17.695,4 +17.630,4 (27.123,7%) 1,99,7
HNX34,9 +2,4 (7,4%) 5,14,5
HNX26,9 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM11,4 +0,3 (2,7%) -1,4-11,3
HSX300.810,4 +300.789,7 (1.449.588,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,8 (192.235,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược