TAC

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 29,9
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 29,9
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
29,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,37
P/E cơ bản: 16,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,68
Hệ số beta: 0,43
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.980.200
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 759,21
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX548.536,5 +548.521,2 (3.585.105,6%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.775,6 (12.104,3%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,6 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -110,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 0,149,0
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX433.520,9 +433.495,4 (1.699.982,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX14,8 0,0 (0,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược