TAC

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 33,5
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 247.726,4
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 247.726,4
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
247.726,4
 +247.692,9 (739.381,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,37
P/E cơ bản: 16,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,68
Hệ số beta: 0,43
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.980.200
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 759,21
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.770,0 (786.333,0%) 3,95,2
HSX35.390,3 +35.311,2 (44.641,2%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX30,0 +1,9 (6,8%) 6,83,1
HNX0,0 -105,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX106.168,6 +106.138,2 (348.565,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược