SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/07/2018
Giá tham chiếu 32,9
Giá mở cửa 88.473,9
Giá cao nhất 778.568,0
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 88.473,9
Khối lượng 130
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,9
 +88.441,0 (268.817,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/09/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 80.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,66
P/E cơ bản: 4,81
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 26,14
Hệ số beta: 0,75
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.190.900
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 232,84
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX24,7 +2,1 (9,3%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX14,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX230.031,4 +230.028,2 (7.279.374,4%) 0,311,7
HSX291.962,9 +291.959,9 (9.635.639,6%) 0,232,7
HNX23,8 -0,9 (-3,6%) 2,43,5
HNX13,2 -0,1 (-0,8%) 10,01,1
HSX35.390,1 +35.324,7 (54.013,3%) 3,44,9
HSX778.567,8 +778.553,3 (5.369.333,3%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược