SVC

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 43,0
Giá mở cửa 8.847,8
Giá cao nhất 442.368,4
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 35.389,9
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,9
 +35.346,9 (82.202,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,04
P/E cơ bản: 5,79
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 29,51
Hệ số beta: 0,62
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 24.975.507
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 294,71
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược