STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:15-30/08/2016
Giá tham chiếu 6,8
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,20(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
6,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/10/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 22.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,53
P/E cơ bản: 5,82
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,29
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.640.800
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX13,0 -0,6 (-4,4%) 1,74,2
HNX20,5 -0,3 (-1,4%) 2,04,2
UPCOM0,0 -3,7 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -19,9 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -35,3 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -32,1 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,4 (-100,0%) 2,04,8
HNX2,3 0,0 (0,0%) 0,514,5
UPCOM20,0 +2,6 (14,9%) 3,54,3
HNX58,0 +1,2 (2,1%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược