STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-25/05/2017
Giá tham chiếu 6,4
Giá mở cửa 6,1
Giá cao nhất 6,1
Giá thấp nhất 6,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 7.934
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 110,59(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
6,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/10/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 22.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,53
P/E cơ bản: 5,82
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,29
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.640.800
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX13,1 0,0 (0,0%) 1,74,2
HNX17,9 +0,3 (1,7%) 2,04,2
UPCOM0,0 -6,3 (-100,0%) 3,73,2
HNX18,1 +1,6 (9,7%) 1,43,6
UPCOM37,0 0,0 (0,0%) 6,12,5
HNX17,3 +1,3 (8,1%) 2,26,4
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 2,04,8
HNX1,1 0,0 (0,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 3,54,3
HNX61,8 -0,2 (-0,3%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược