STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-29/03/2017
Giá tham chiếu 5,9
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 110,59(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
5,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/10/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 22.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,53
P/E cơ bản: 5,82
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,29
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.640.800
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX13,0 -0,2 (-1,5%) 1,74,2
HNX19,8 -0,1 (-0,5%) 2,04,2
UPCOM6,6 +0,8 (13,8%) 3,73,2
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -35,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -36,9 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM16,0 +0,2 (1,3%) 2,04,8
HNX1,9 +0,1 (5,6%) 0,514,5
UPCOM16,1 +2,1 (15,0%) 3,54,3
HNX64,0 +2,0 (3,2%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược