STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 11,0
Giá mở cửa 637.010,0
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 442.368,1
Khối lượng 20.120
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,1
 +442.357,1 (4.021.428,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 02/06/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 78.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,44
P/E cơ bản: 9,46
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,65
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 973.967.664
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 22.498,65
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,9 -0,5 (-1,4%) 2,67,0
HSX8.847,6 +8.821,8 (34.193,1%) 2,20,0
HSX61.931,8 +61.907,4 (253.718,7%) 2,59,0
HSX230.031,5 +230.017,5 (1.637.134,9%) 2,36,9
HSX35.389,8 +35.354,7 (100.725,6%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.603,9 (352.229,5%) 3,24,3
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,415,0
HNX8,0 -0,2 (-2,4%) -2,0-3,3
HSX238.878,8 +238.867,8 (2.171.525,7%) 2,49,5
HSX35.389,7 +35.361,8 (126.744,9%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược