STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 12,6
Giá mở cửa 176.947,3
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 451.215,5
Khối lượng 43.580
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
451.215,5
 +451.202,9 (3.595.242,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 02/06/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 78.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,44
P/E cơ bản: 9,46
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,65
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 973.967.664
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 22.498,65
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,8 +0,3 (0,9%) 2,67,0
HSX26.542,4 +26.507,1 (75.091,0%) 2,20,0
HSX327.352,6 +327.325,8 (1.221.364,9%) 2,59,0
HSX371.589,3 +371.575,4 (2.682.854,9%) 2,36,9
HSX530.842,0 +530.803,5 (1.378.710,4%) 2,10,0
HSX238.879,0 +238.856,6 (1.066.323,9%) 3,24,3
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,7 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX451.215,5 +451.202,9 (3.595.242,5%) 2,49,5
HSX654.704,9 +654.678,3 (2.461.196,7%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược