ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/01/2019
Giá tham chiếu 18,5
Giá mở cửa 619.315,4
Giá cao nhất 619.315,4
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.829,0 (47.724,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 80.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,96
P/E cơ bản: 4,36
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,04
Hệ số beta: 0,75
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.896.902
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 153,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.829,0 (47.724,5%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược