SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/05/2018
Giá tham chiếu 33,0
Giá mở cửa 610.468,2
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 796.262,7
Khối lượng 33.390
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
796.262,7
 +796.229,7 (2.412.817,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 165.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,14
P/E cơ bản: 15,76
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,39
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 350.748.042
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 6.257,21
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX442.368,0 +442.364,1 (11.170.810,1%) 0,416,8
HSX725.483,6 +725.477,8 (12.443.872,2%) -2,1-1,3
HNX3,7 +0,1 (2,8%) -1,1-3,3
HSX203.489,4 +203.475,8 (1.490.665,0%) -0,4-11,6
HNX18,9 -0,1 (-0,5%) 0,619,1
HSX663.552,1 +663.539,4 (5.224.719,9%) 1,17,2
HNX2,5 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX477.758,1 +477.689,1 (692.303,1%) 2,68,1
HNX10,7 -1,1 (-9,3%) 0,168,5
HNX2,4 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược