SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 33,6
Giá mở cửa 628.162,9
Giá cao nhất 840.499,6
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 796.262,7
Khối lượng 38.960
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
796.262,7
 +796.229,1 (2.369.729,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 165.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,14
P/E cơ bản: 15,76
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,39
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 350.748.042
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 6.257,21
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX840.499,2 +840.495,3 (21.551.162,6%) 0,416,8
HSX698.941,5 +698.935,7 (12.009.204,1%) -2,1-1,3
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) -1,1-3,3
HSX132.710,5 +132.696,9 (972.138,4%) -0,4-11,6
HNX18,7 -0,3 (-1,6%) 0,619,1
HSX442.368,1 +442.355,5 (3.496.881,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,5 (-100,0%) 0,0741,3
HSX398.131,9 +398.062,1 (570.289,6%) 2,68,1
HNX11,8 0,0 (0,0%) 0,168,5
HNX2,4 +0,1 (4,3%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược