SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:55-16/08/2018
Giá tham chiếu 22,7
Giá mở cửa 22,5
Giá cao nhất 24,8
Giá thấp nhất 22,4
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 29.600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 79,25(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
24,0
 +1,3 (5,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,91
P/E cơ bản: -3,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,67
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX106.168,4 +106.159,8 (1.225.863,2%) 0,0-327,7
HSX17.695,2 +17.650,9 (39.844,0%) 5,76,9
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM8,4 -1,4 (-14,3%) 1,54,8
HNX22,7 -2,5 (-9,9%) -0,9-4,0
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX13,0 +0,5 (4,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược