SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/12/2018
Giá tham chiếu 52,6
Giá mở cửa 50,1
Giá cao nhất 52,7
Giá thấp nhất 48,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 16.850
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 73,26(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
52,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,91
P/E cơ bản: -3,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,67
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX247.726,2 +247.719,3 (3.595.344,8%) 0,0-327,7
HSX371.589,6 +371.546,6 (864.061,7%) 5,76,9
UPCOM0,0 -7,9 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX50,0 -2,6 (-4,9%) -0,9-4,0
UPCOM1,9 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược