SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:21-22/10/2018
Giá tham chiếu 65,5
Giá mở cửa 70,0
Giá cao nhất 72,0
Giá thấp nhất 65,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 65.979
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 76,87(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
66,0
 +0,5 (0,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,91
P/E cơ bản: -3,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,67
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX256.573,5 +256.566,5 (3.670.479,4%) 0,0-327,7
HSX61.932,0 +61.889,0 (143.927,8%) 5,76,9
UPCOM8,0 0,0 (0,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX66,0 +0,5 (0,8%) -0,9-4,0
UPCOM2,7 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược