SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/03/2019
Giá tham chiếu 1,1
Giá mở cửa 1,1
Giá cao nhất 1,2
Giá thấp nhất 1,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 913.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 647,64(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/09/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 9.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,10
P/E cơ bản: 161,69
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,74
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 39,25
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,410,8
HNX22,4 +0,9 (4,2%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM12,3 +0,3 (2,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX43,0 +3,9 (10,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược