SMC

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/07/2018
Giá tham chiếu 18,9
Giá mở cửa 8.847,6
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,6
Khối lượng 110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,6
 +8.828,7 (46.712,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/09/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,42
P/E cơ bản: 9,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,93
Hệ số beta: 0,39
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 29.511.643
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 383,65
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 7.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 120,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 90,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX42,0 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX265.420,9 +265.408,5 (2.131.795,0%) 1,55,5
HSX185.794,9 +185.757,7 (499.348,8%) 2,310,4
HSX628.162,7 +628.151,9 (5.816.221,1%) 3,76,5
HNX3,6 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX12,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược