SJD

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 26,6
Giá mở cửa 265.421,1
Giá cao nhất 654.704,9
Giá thấp nhất 17.695,0
Giá đóng cửa 300.810,5
Khối lượng 220
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
300.810,5
 +300.784,0 (1.132.896,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,86
P/E cơ bản: 3,79
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,12
Hệ số beta: 0,45
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 35.879.150
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 523,84
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 236,92 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 90,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 67,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,0 (70.679,8%) -1,5-4,5
HSX548.536,6 +548.513,8 (2.405.762,1%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX53,0 0,0 (0,0%) 3,28,1
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM32,0 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -22,5 (-100,0%) 1,44,7
HSX44.236,9 +44.226,7 (433.595,1%) 1,65,2
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược