SJD

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 25,2
Giá mở cửa 707.789,1
Giá cao nhất 769.720,6
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 752.025,9
Khối lượng 220
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
752.025,9
 +752.000,7 (2.984.129,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,86
P/E cơ bản: 3,79
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,12
Hệ số beta: 0,45
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 35.879.150
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 523,84
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 236,92 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 90,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 67,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,2 +150.394,0 (1.342.803,8%) -1,5-4,5
HSX433.520,9 +433.497,6 (1.860.504,6%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX8.847,9 +8.791,9 (15.699,8%) 3,28,1
UPCOM19,0 -2,0 (-9,5%) 2,31,9
UPCOM0,0 -32,5 (-100,0%) 3,67,0
HNX22,2 +0,1 (0,5%) 1,44,7
HSX628.162,7 +628.152,5 (6.188.694,7%) 1,65,2
HNX14,1 0,0 (0,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -21,0 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược