SJD

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 25,3
Giá mở cửa 690.094,3
Giá cao nhất 813.957,4
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 637.010,2
Khối lượng 1.890
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
637.010,2
 +636.984,9 (2.522.712,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,86
P/E cơ bản: 3,79
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,12
Hệ số beta: 0,45
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 35.879.150
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 523,84
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 236,92 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 90,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 67,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,9 (76.171,3%) -1,5-4,5
HSX8.847,6 +8.825,0 (38.962,3%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX345.047,6 +344.993,3 (635.346,8%) 3,28,1
UPCOM0,0 -14,3 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,5 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -23,0 (-100,0%) 1,44,7
HSX17.694,8 +17.685,4 (188.544,0%) 1,65,2
HNX0,0 -14,6 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -19,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược