SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-22/03/2019
Giá tham chiếu 11,3
Giá mở cửa 11,3
Giá cao nhất 11,4
Giá thấp nhất 11,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 534.100
GD ròng NĐTNN 2.000
Room NN còn lại Room NN còn lại 56,04(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,28
P/E cơ bản: -21,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,16
Hệ số beta: 2,06
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 99.845.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 579,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,8 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,5 -0,1 (-3,8%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,9 +0,1 (0,9%) 0,168,5
HNX3,4 +0,1 (3,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược