SHI

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 6,9
Giá mở cửa 734.331,0
Giá cao nhất 813.957,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 185.794,6
Khối lượng 10.330
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
185.794,6
 +185.787,7 (2.692.575,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,00
P/E cơ bản: -5,01
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,73
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 25.994.663
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 129,97
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 93,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược