SHI

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 6,8
Giá mở cửa 44.236,9
Giá cao nhất 743.178,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 0,1
Khối lượng 11.430
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
0,1
 -6,7 (-99,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,00
P/E cơ bản: -5,01
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,73
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 25.994.663
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 129,97
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 93,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -4,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX840.499,6 +840.458,3 (2.035.008,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX442.368,1 +442.353,7 (3.071.901,0%) 1,55,5
HSX619.315,5 +619.283,1 (1.911.367,7%) 2,310,4
HSX619.315,3 +619.308,3 (8.847.261,0%) 3,76,5
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) 0,429,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược