SHI

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 6,5
Giá mở cửa 707.788,9
Giá cao nhất 822.804,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 88.473,7
Khối lượng 5.120
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,7
 +88.467,1 (1.354.779,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,00
P/E cơ bản: -5,01
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,73
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 25.994.663
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 129,97
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 93,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -7,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX46,8 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX88.473,7 +88.459,1 (605.884,5%) 1,55,5
HSX26.542,5 +26.501,5 (64.637,8%) 2,310,4
HSX831.652,0 +831.640,5 (7.231.656,1%) 3,76,5
HNX4,3 -0,2 (-4,4%) 0,429,3
HNX0,0 -11,6 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược