SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/07/2018
Giá tham chiếu 8,2
Giá mở cửa 8,2
Giá cao nhất 8,3
Giá thấp nhất 8,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 5.465.769
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 55,91(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/04/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,05
P/E cơ bản: -3,27
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,39
Hệ số beta: 1,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 886.083.361
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 5.936,76
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,8 -1,0 (-2,7%) 2,67,0
HSX176.947,5 +176.922,1 (696.543,5%) 2,20,0
HSX141.558,0 +141.533,3 (573.009,3%) 2,59,0
HSX106.168,5 +106.154,5 (758.246,1%) 2,36,9
HSX433.521,0 +433.485,6 (1.224.535,6%) 2,10,0
HSX840.499,4 +840.476,1 (3.607.193,7%) 3,24,3
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,415,0
HNX8,1 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX70.779,0 +70.768,0 (643.345,5%) 2,49,5
HSX97.321,2 +97.293,3 (348.721,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược