SHA

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:01-13/08/2018
Giá tham chiếu 6,5
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 442.368,1
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 176.947,3
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
176.947,3
 +176.940,8 (2.722.165,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/01/2013
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.800  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,00
P/E cơ bản: 0,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 0,00
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 0,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM11,8 -0,2 (-1,7%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.347,8 (83.961,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX26.542,2 +26.528,4 (192.234,9%) 1,55,5
HSX336.200,1 +336.163,1 (908.548,8%) 2,310,4
HSX0,1 -10,2 (-98,9%) 3,76,5
HNX3,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược