SGT

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 5,3
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 442.368,1
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 406.978,6
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
406.978,6
 +406.973,3 (7.664.280,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 90.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -3,93
P/E cơ bản: -1,04
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 5,84
Hệ số beta: 0,13
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 74.001.604
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 303,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 46,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 35,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 740,02 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX406.978,6 +406.973,3 (7.664.280,6%) -3,9-1,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược