SGH

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 59,3
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 679,74(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
59,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/07/2001
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,90
P/E cơ bản: 10,58
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 24,49
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.766.300
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 110,22
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 26,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -7,8 (-100,0%) 0,00,0
UPCOM0,0 -3,1 (-100,0%) -0,2-16,1
UPCOM0,0 -9,6 (-100,0%) 0,40,0
HNX5,7 +0,4 (7,5%) 1,114,3
HNX0,0 -59,3 (-100,0%) 5,910,6
UPCOM0,0 -9,1 (-100,0%) 0,516,4
HSX566.231,3 +566.210,4 (2.709.140,4%) 0,323,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược