SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:20-19/07/2018
Giá tham chiếu 9,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 115,64(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 41.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,21
P/E cơ bản: 4,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,66
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.355.600
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 32,88
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,5 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -38,5 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -17,4 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,83,6
HNX16,7 +0,9 (5,7%) 3,43,2
HNX2,2 +0,2 (10,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,3 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược