SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-22/03/2019
Giá tham chiếu 10,5
Giá mở cửa 10,6
Giá cao nhất 10,6
Giá thấp nhất 10,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 400
GD ròng NĐTNN 200
Room NN còn lại Room NN còn lại 115,44(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
10,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 41.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,21
P/E cơ bản: 4,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,66
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.355.600
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 32,88
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược