SGC

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/05/2018
Giá tham chiếu 68,7
Giá mở cửa 62,0
Giá cao nhất 62,0
Giá thấp nhất 62,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,02(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
68,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/07/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,65
P/E cơ bản: 7,88
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,36
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.147.580
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 149,38
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 20,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,7 (100.439,2%) 3,95,2
HSX88.474,5 +88.392,5 (107.795,7%) 1,99,7
HNX27,2 +2,3 (9,2%) 5,14,5
HNX21,9 +1,7 (8,4%) 6,83,1
HNX0,0 -99,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -10,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX0,4 -35,5 (-99,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX23,1 +2,1 (10,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược