SGC

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:24-13/07/2018
Giá tham chiếu 90,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,02(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
90,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/07/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,65
P/E cơ bản: 7,88
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,36
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.147.580
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 149,38
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 20,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX9,0 0,0 (0,0%) 3,95,2
HSX61.932,3 +61.860,6 (86.276,9%) 1,99,7
HNX0,0 -28,8 (-100,0%) 5,14,5
HNX25,1 -0,2 (-0,8%) 6,83,1
HNX43,0 -4,4 (-9,3%) 2,55,9
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX115.016,0 +114.982,8 (345.812,8%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX24,3 -2,6 (-9,7%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược