SGC

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-21/09/2018
Giá tham chiếu 85,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,06(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
85,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/07/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,65
P/E cơ bản: 7,88
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,36
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.147.580
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 149,38
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 20,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.464,7 (982.941,0%) 3,95,2
HSX35.390,3 +35.311,2 (44.641,2%) 1,99,7
HNX0,0 -23,1 (-100,0%) 5,14,5
HNX30,0 +0,1 (0,3%) 6,83,1
HNX94,5 -10,5 (-10,0%) 2,55,9
HNX3,5 +0,2 (6,1%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX318.505,3 +318.474,8 (1.045.894,3%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX17,8 +0,8 (4,7%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược