SFI

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 28,4
Giá mở cửa 185.794,8
Giá cao nhất 185.794,8
Giá thấp nhất 185.794,8
Giá đóng cửa 185.794,8
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
185.794,8
 +185.766,4 (654.107,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 110.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,23
P/E cơ bản: 4,09
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,45
Hệ số beta: 0,58
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.704.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 150,59
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,0 -0,1 (-9,1%) -3,2-0,4
HSX442.368,1 +442.354,5 (3.240.692,2%) 1,45,3
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 0,72,3
HSX35.389,6 +35.377,5 (293.589,4%) 1,65,1
HSX442.368,2 +442.351,2 (2.609.741,7%) 0,68,1
HSX185.794,8 +185.766,4 (654.107,2%) 4,24,1
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM14,0 -0,1 (-0,7%) 0,74,6
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược