SEB

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/08/2018
Giá tham chiếu 37,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 250,10(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
37,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/01/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,75
P/E cơ bản: 5,60
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,45
Hệ số beta: 0,23
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.495.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 332,37
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 89,40 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 32,27 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 24,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.683,6 (157.187,4%) -1,5-4,5
HSX221.184,2 +221.161,7 (982.941,1%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX88.474,2 +88.420,9 (165.892,8%) 3,28,1
UPCOM20,0 +1,0 (5,3%) 2,31,9
UPCOM0,0 -32,5 (-100,0%) 3,67,0
HNX22,5 +0,3 (1,4%) 1,44,7
HSX663.552,1 +663.542,1 (6.635.421,0%) 1,65,2
HNX14,1 0,0 (0,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -21,0 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược