SEB

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/12/2018
Giá tham chiếu 32,6
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 249,84(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
32,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/01/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,75
P/E cơ bản: 5,60
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,45
Hệ số beta: 0,23
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.495.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 332,37
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 89,40 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 32,27 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 24,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.562,3%) -1,5-4,5
HSX442.368,2 +442.347,2 (2.106.415,3%) 0,00,0
HNX0,0 -26,3 (-100,0%) 1,36,9
HSX221.184,5 +221.137,0 (466.042,2%) 3,28,1
UPCOM20,0 +2,0 (11,1%) 2,31,9
UPCOM32,0 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,65,2
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược