SEB

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/03/2019
Giá tham chiếu 30,0
Giá mở cửa 30,0
Giá cao nhất 30,0
Giá thấp nhất 30,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 250,02(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
30,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/01/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,75
P/E cơ bản: 5,60
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,45
Hệ số beta: 0,23
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.495.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 332,37
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 89,40 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 32,27 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 24,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX433.520,8 +433.509,1 (3.705.205,6%) -1,5-4,5
HSX265.421,0 +265.400,0 (1.260.807,4%) 0,00,0
HNX0,0 -23,8 (-100,0%) 1,36,9
HSX26.542,6 +26.492,6 (52.985,2%) 3,28,1
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,2 -0,2 (-0,6%) 3,67,0
HNX0,0 -24,3 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,6 (89.268,3%) 1,65,2
HNX14,1 +1,2 (9,3%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,6 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược