SDG

Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-15/02/2019
Giá tham chiếu 23,0
Giá mở cửa 23,0
Giá cao nhất 23,0
Giá thấp nhất 23,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 800
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 101,73(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
23,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,99
P/E cơ bản: 4,60
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,71
Hệ số beta: 0,18
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.499.997
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 149,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 137,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,72 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 80,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,1 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,54,3
HNX28,8 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược