SD9

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/07/2018
Giá tham chiếu 7,1
Giá mở cửa 7,0
Giá cao nhất 7,2
Giá thấp nhất 7,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 518.430
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 94,18(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
7,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 45.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,45
P/E cơ bản: 3,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,27
Hệ số beta: 1,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 29.250.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 225,22
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 750,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 80,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 60,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 -0,1 (-7,7%) 1,37,1
HSX8.847,4 +8.842,1 (166.517,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX274.268,4 +274.242,6 (1.062.955,9%) 4,13,4
HSX70.779,0 +70.769,5 (748.883,8%) 3,04,2
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 2,23,5
HSX17,0 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược