SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:21-15/08/2018
Giá tham chiếu 2,4
Giá mở cửa 2,2
Giá cao nhất 2,2
Giá thấp nhất 2,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.620
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 146,71(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,37
P/E cơ bản: -12,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,76
Hệ số beta: 0,62
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 43,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.829,5 (49.053,0%) 6,83,8
UPCOM25,8 +1,3 (5,3%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,3 -0,1 (-1,6%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX176.947,8 +176.894,1 (329.411,7%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 -0,3 (-6,3%) -0,7-4,9
HSX345.047,3 +345.022,4 (1.385.632,1%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược