SCJ

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-16/11/2018
Giá tham chiếu 3,9
Giá mở cửa 3,6
Giá cao nhất 3,6
Giá thấp nhất 3,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 193,64(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,6
 -0,3 (-7,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/09/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 72.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,59
P/E cơ bản: -9,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,27
Hệ số beta: 0,79
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.758.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 51,72
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 26,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 19,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM23,6 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,3 (5,4%) -0,7-4,9
HSX141.558,0 +141.536,0 (644.811,1%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược