SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 16,5
Giá mở cửa 185.794,7
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 468.910,3
Khối lượng 47.460
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
468.910,3
 +468.893,8 (2.841.780,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,11
P/E cơ bản: 5,05
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,44
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 133.030.770
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.008,44
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,6 (99.309,6%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.775,4 (12.070,7%) 1,99,7
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX24,2 +0,2 (0,8%) 6,83,1
HNX0,0 -74,5 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,2 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM11,4 +0,4 (3,6%) -1,4-11,3
HSX619.315,5 +619.282,0 (1.848.603,1%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX19,5 -1,3 (-6,3%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược