SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/10/2018
Giá tham chiếu 20,4
Giá mở cửa 194.642,1
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 787.415,3
Khối lượng 33.650
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
787.415,3
 +787.394,9 (3.869.262,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,11
P/E cơ bản: 5,05
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,44
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 133.030.770
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.008,44
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.837,1 (84.971,7%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.771,2 (11.391,1%) 1,99,7
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,0 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX83,6 +7,6 (10,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX35.389,7 +35.363,8 (136.276,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược