SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 14,7
Giá mở cửa 353.894,6
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 35.389,6
Khối lượng 21.370
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,6
 +35.374,9 (240.645,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,11
P/E cơ bản: 5,05
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,44
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 133.030.770
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.008,44
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,5 (98.205,0%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.775,1 (12.020,7%) 1,99,7
HNX0,0 -28,8 (-100,0%) 5,14,5
HNX0,0 -24,9 (-100,0%) 6,83,1
HNX0,0 -57,2 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -9,1 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX123.863,4 +123.830,4 (375.243,6%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX22,1 -2,0 (-8,3%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược