SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 20,9
Giá mở cửa 486.605,0
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 734.331,1
Khối lượng 23.020
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
734.331,1
 +734.310,2 (3.513.445,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,11
P/E cơ bản: 5,05
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,44
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 133.030.770
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.008,44
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.770,0 (786.333,0%) 3,95,2
HSX35.390,3 +35.311,2 (44.641,2%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX30,0 +1,9 (6,8%) 6,83,1
HNX0,0 -105,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX106.168,6 +106.138,2 (348.565,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược