SBA

Công ty Cổ phần Sông Ba (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 14,0
Giá mở cửa 743.178,4
Giá cao nhất 743.178,4
Giá thấp nhất 70.779,0
Giá đóng cửa 70.779,0
Khối lượng 30
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
70.779,0
 +70.765,0 (505.464,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 16.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,70
P/E cơ bản: 6,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,60
Hệ số beta: 0,56
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 49.800.070
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 229,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 65,96 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,47 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.562,3%) -1,5-4,5
HSX442.368,2 +442.347,2 (2.106.415,3%) 0,00,0
HNX0,0 -26,3 (-100,0%) 1,36,9
HSX221.184,5 +221.137,0 (466.042,2%) 3,28,1
UPCOM20,0 +2,0 (11,1%) 2,31,9
UPCOM32,0 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,65,2
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược