SBA

Công ty Cổ phần Sông Ba (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 14,4
Giá mở cửa 70.779,0
Giá cao nhất 477.757,6
Giá thấp nhất 70.779,0
Giá đóng cửa 176.947,4
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
176.947,4
 +176.933,0 (1.228.701,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 16.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,70
P/E cơ bản: 6,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,60
Hệ số beta: 0,56
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 49.800.070
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 229,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 65,96 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,47 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX176.947,3 +176.936,1 (1.572.765,0%) -1,5-4,5
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.222,7%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX53,3 0,0 (0,0%) 3,28,1
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM0,0 -32,5 (-100,0%) 3,67,0
HNX0,0 -22,2 (-100,0%) 1,44,7
HSX221.184,1 +221.174,1 (2.211.741,0%) 1,65,2
HNX14,1 0,0 (0,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -21,0 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược