SAM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 7,1
Giá mở cửa 371.589,2
Giá cao nhất 707.788,9
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 238.878,8
Khối lượng 1.280
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
238.878,8
 +238.871,7 (3.354.939,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/07/2000
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,29
P/E cơ bản: 27,08
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,95
Hệ số beta: 1,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 130.798.432
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.020,23
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.200,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 232,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 174,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -20,3 (-100,0%) 0,712,1
HSX8.847,4 +8.839,9 (116.774,9%) 3,28,4
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,24,2
UPCOM4,2 -0,7 (-14,3%) -3,1-7,8
HSX238.878,8 +238.871,7 (3.354.939,2%) 0,327,1
HNX25,6 -0,1 (-0,4%) 1,24,7
HNX2,1 -0,1 (-4,5%) -0,2-35,9
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) -1,1-4,4
HNX8,1 +0,2 (2,5%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược