SAM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 6,8
Giá mở cửa 159.252,6
Giá cao nhất 734.331,0
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 610.467,9
Khối lượng 3.500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
610.467,9
 +610.461,1 (8.977.369,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/07/2000
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,29
P/E cơ bản: 27,08
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,95
Hệ số beta: 1,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 130.798.432
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.020,23
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.200,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 232,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 174,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,1 (-100,0%) 0,712,1
HSX35.389,5 +35.380,5 (390.944,5%) 3,28,4
HNX17,0 0,0 (0,0%) 1,24,2
UPCOM0,0 -4,6 (-100,0%) -3,1-7,8
HSX247.726,2 +247.719,4 (3.642.931,6%) 0,327,1
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,24,7
HNX2,2 +0,2 (10,0%) -0,2-35,9
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) -1,1-4,4
HNX9,0 -0,8 (-8,2%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược