QCG

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-17/07/2018
Giá tham chiếu 7,7
Giá mở cửa 318.505,0
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 831.651,9
Khối lượng 5.110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
831.651,9
 +831.644,2 (10.800.574,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/08/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 48.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,32
P/E cơ bản: -23,84
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,98
Hệ số beta: 0,78
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 127.076.862
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 965,78
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 631,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 225,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.449,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX24,0 -0,7 (-2,8%) -4,5-0,7
UPCOM24,1 +0,1 (0,4%) 1,97,2
HSX44.236,9 +44.222,0 (296.792,2%) 2,04,3
HSX362.741,8 +362.738,5 (11.092.921,1%) 0,311,7
HSX97.321,0 +97.318,0 (3.243.933,0%) 0,232,7
HNX0,0 -23,8 (-100,0%) 2,43,5
HNX12,8 -0,4 (-3,0%) 10,01,1
HSX35.390,1 +35.324,6 (53.930,7%) 3,44,9
HSX698.941,6 +698.927,2 (4.853.661,0%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược