QCG

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-26/09/2018
Giá tham chiếu 8,4
Giá mở cửa 548.536,4
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 725.483,6
Khối lượng 20.540
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
725.483,6
 +725.475,3 (8.688.326,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/08/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 48.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,32
P/E cơ bản: -23,84
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,98
Hệ số beta: 0,78
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 127.076.862
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 965,78
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 631,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 225,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.449,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,2 -1,5 (-8,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,2 +1,1 (4,6%) 1,97,2
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX168.099,9 +168.096,4 (4.816.515,2%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.692,0 (631.855,4%) 0,232,7
HNX24,0 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX13,3 +0,1 (0,8%) 10,01,1
HSX17.695,4 +17.627,9 (26.115,4%) 3,44,9
HSX415.826,1 +415.808,2 (2.316.479,9%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược