PXT

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 1,7
Giá mở cửa 88.473,6
Giá cao nhất 88.473,6
Giá thấp nhất 88.473,6
Giá đóng cửa 88.473,6
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,6
 +88.472,0 (5.329.635,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,65
P/E cơ bản: 7,83
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,51
Hệ số beta: 0,72
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.821.510
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 101,09
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 102,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 76,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 500,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX176.947,3 +176.941,4 (3.035.016,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX212.336,9 +212.310,1 (792.201,9%) 4,13,4
HSX796.262,6 +796.242,2 (3.893.604,6%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.832,4 (58.492,8%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược