PXT

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 2,3
Giá mở cửa 35.389,5
Giá cao nhất 406.978,6
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 132.710,4
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
132.710,4
 +132.708,1 (5.695.626,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,65
P/E cơ bản: 7,83
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,51
Hệ số beta: 0,72
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.821.510
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 101,09
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 102,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 76,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 500,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX610.467,9 +610.462,4 (11.019.176,0%) 1,84,8
UPCOM3,1 +0,4 (14,8%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX495.452,5 +495.422,5 (1.651.408,2%) 4,13,4
HSX637.010,1 +636.990,0 (3.169.104,6%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.831,2 (54.179,3%) 0,78,2
UPCOM7,4 -1,2 (-14,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược