PXT

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 1,8
Giá mở cửa 548.536,3
Giá cao nhất 645.857,3
Giá thấp nhất 17.694,7
Giá đóng cửa 610.467,9
Khối lượng 50
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
610.467,9
 +610.466,1 (33.914.780,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,65
P/E cơ bản: 7,83
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,51
Hệ số beta: 0,72
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.821.510
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 101,09
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 102,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 76,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 500,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 -0,1 (-10,0%) 1,37,1
HSX707.788,9 +707.783,5 (13.107.100,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX265.421,1 +265.395,0 (1.016.839,0%) 4,13,4
HSX309.657,7 +309.646,9 (2.867.101,0%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX14,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM3,3 +0,4 (13,8%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược