PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/07/2018
Giá tham chiếu 1,2
Giá mở cửa 1,2
Giá cao nhất 1,3
Giá thấp nhất 1,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 239.411
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 94,32(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,00
P/E cơ bản: -5,69
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,26
Hệ số beta: 1,69
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 400.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.280,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 0,0 (0,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,7 (8.191.900,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM57,0 -3,0 (-5,0%) 3,26,1
HSX132.710,7 +132.684,7 (510.325,7%) 4,13,4
HSX8.847,5 +8.838,0 (93.623,0%) 3,04,2
HNX6,0 +0,5 (9,1%) 2,23,5
HSX212.336,8 +212.319,8 (1.248.940,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược