PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 1,0
Giá mở cửa 1,0
Giá cao nhất 1,0
Giá thấp nhất 0,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 98.550
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,14(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,00
P/E cơ bản: -5,69
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,26
Hệ số beta: 1,69
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 400.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.280,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX26.542,1 +26.536,0 (435.017,0%) 1,84,8
UPCOM2,4 -1,5 (-38,5%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX398.131,5 +398.105,5 (1.531.174,8%) 4,13,4
HSX513.147,0 +513.131,2 (3.247.666,1%) 3,04,2
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX14,6 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -7,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược