PVT

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 17,1
Giá mở cửa 168.100,0
Giá cao nhất 831.652,0
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 2.540
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.830,4 (51.639,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 120.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,57
P/E cơ bản: 8,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,95
Hệ số beta: 1,29
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 232.600.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.069,96
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 2.326,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX88.473,8 +88.459,5 (618.597,6%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.150.777,1%) 1,65,1
HSX8.847,5 +8.830,4 (51.639,9%) 0,68,1
HSX291.963,2 +291.936,7 (1.103.730,5%) 4,24,1
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -6,0 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,8 +0,1 (0,8%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược