PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 18,0
Giá mở cửa 17,9
Giá cao nhất 18,1
Giá thấp nhất 16,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.434.730
GD ròng NĐTNN 27.300
Room NN còn lại Room NN còn lại 59,37(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
18,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 127.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,24
P/E cơ bản: 3,65
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,80
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 446.703.141
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 6.923,90
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,0 0,0 (0,0%) 3,14,4
HSX8.847,5 +8.831,9 (56.614,9%) 6,56,8
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 1,45,3
HNX18,0 0,0 (0,0%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược