PVD

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/07/2018
Giá tham chiếu 12,3
Giá mở cửa 460.062,8
Giá cao nhất 831.652,0
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 406.978,7
Khối lượng 6.630
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
406.978,7
 +406.966,4 (3.308.669,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 130.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,47
P/E cơ bản: 6,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 34,54
Hệ số beta: 1,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 210.159.735
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 9.247,03
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 8.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 900,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,6 -0,1 (-1,8%) 3,14,4
HSX406.978,7 +406.966,4 (3.308.669,8%) 6,56,8
HNX5,0 0,0 (0,0%) 1,45,3
HNX15,7 +0,3 (1,9%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược