PVD

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 15,6
Giá mở cửa 44.237,0
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 13.650
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.831,9 (56.614,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 130.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,47
P/E cơ bản: 6,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 34,54
Hệ số beta: 1,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 210.159.735
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 9.247,03
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 8.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 900,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,0 0,0 (0,0%) 3,14,4
HSX8.847,5 +8.831,9 (56.614,9%) 6,56,8
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 1,45,3
HNX18,0 0,0 (0,0%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược