PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-24/09/2018
Giá tham chiếu 3,0
Giá mở cửa 3,0
Giá cao nhất 3,0
Giá thấp nhất 3,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 6.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 99,18(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,20
P/E cơ bản: 21,16
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,44
Hệ số beta: 1,85
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 36.868.800
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 154,85
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,90 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,68 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,4 +0,3 (1,5%) -4,5-0,7
UPCOM24,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.021,0%) 2,04,3
HSX168.099,9 +168.096,4 (4.802.753,4%) 0,311,7
HSX415.826,0 +415.823,1 (14.539.268,9%) 0,232,7
HNX23,6 +0,4 (1,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 10,01,1
HSX389.284,5 +389.216,7 (574.066,0%) 3,44,9
HSX221.184,2 +221.166,5 (1.249.528,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược