PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-11/12/2018
Giá tham chiếu 3,1
Giá mở cửa 3,1
Giá cao nhất 3,1
Giá thấp nhất 3,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 9.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 99,18(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,20
P/E cơ bản: 21,16
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,44
Hệ số beta: 1,85
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 36.868.800
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 154,85
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,90 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,68 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 -0,5 (-2,3%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,2 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,6 (294.813,0%) 2,04,3
HSX79.626,3 +79.623,1 (2.496.021,3%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (326.371,6%) 0,232,7
HNX18,0 -0,2 (-1,1%) 2,43,5
HNX0,0 -14,7 (-100,0%) 10,01,1
HSX8.848,1 +8.778,8 (12.667,8%) 3,44,9
HSX70.779,0 +70.763,7 (461.001,2%) 0,348,0
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược