PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-10/12/2018
Giá tham chiếu 63,9
Giá mở cửa 35.390,1
Giá cao nhất 778.568,3
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 212.337,3
Khối lượng 210
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
212.337,3
 +212.273,4 (332.196,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,68
P/E cơ bản: 2,93
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,80
Hệ số beta: 0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.000.646
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 164,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,9 -0,1 (-1,4%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX265.421,4 +265.364,6 (467.191,2%) 9,95,0
UPCOM2,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,4 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -24,7 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược