PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 66,7
Giá mở cửa 628.163,2
Giá cao nhất 796.263,1
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 265.421,5
Khối lượng 1.220
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
265.421,5
 +265.354,8 (397.833,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,68
P/E cơ bản: 2,93
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,80
Hệ số beta: 0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.000.646
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 164,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM24,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,5 -1,0 (-5,1%) 0,821,8
HNX6,6 +0,2 (3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX70.779,5 +70.724,9 (129.532,7%) 9,95,0
UPCOM4,4 -0,2 (-4,3%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX353.894,7 +353.868,3 (1.340.410,0%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược