PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 64,0
Giá mở cửa 8.848,0
Giá cao nhất 778.568,3
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 380.437,1
Khối lượng 740
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
380.437,1
 +380.373,1 (594.333,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,68
P/E cơ bản: 2,93
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,80
Hệ số beta: 0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.000.646
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 164,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.829,2 (48.247,2%) 6,83,8
UPCOM28,0 +3,5 (14,3%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX17.695,3 +17.640,0 (31.898,7%) 9,95,0
UPCOM0,0 -4,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX698.941,7 +698.917,1 (2.841.126,4%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược