PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-15/11/2018
Giá tham chiếu 60,0
Giá mở cửa 424.673,9
Giá cao nhất 813.957,8
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 185.795,2
Khối lượng 580
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
185.795,2
 +185.735,2 (309.558,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 20.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,68
P/E cơ bản: 2,93
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,80
Hệ số beta: 0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.000.646
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 164,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,8 (47.086,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,6 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.792,5 (15.871,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,4 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX486.605,0 +486.583,4 (2.247.498,2%) 1,84,7
UPCOM1,1 +0,1 (10,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược