PSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:25-21/03/2019
Giá tham chiếu 3,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 68,15(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,32
P/E cơ bản: -12,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,88
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 59.841.300
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 251,33
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 351,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 101,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 76,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 598,41 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,6 -0,2 (-1,6%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,8 +0,2 (1,9%) 0,168,5
HNX3,3 -0,1 (-2,9%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược