PSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-22/06/2018
Giá tham chiếu 3,4
Giá mở cửa 3,6
Giá cao nhất 3,6
Giá thấp nhất 3,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 2.010
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 68,14(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,32
P/E cơ bản: -12,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,88
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 59.841.300
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 251,33
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 351,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 101,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 76,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 598,41 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX654.704,7 +654.701,2 (18.705.747,7%) 0,416,8
HSX468.910,1 +468.904,4 (8.169.066,0%) -2,1-1,3
HNX3,2 -0,1 (-3,0%) -1,1-3,3
HSX265.420,9 +265.408,2 (2.089.828,6%) -0,4-11,6
HNX16,8 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX70.779,0 +70.768,0 (643.345,4%) 1,17,2
HNX2,4 +0,2 (9,1%) 0,0741,3
HSX805.110,4 +805.049,9 (1.330.661,0%) 2,68,1
HNX11,9 +0,3 (2,6%) 0,168,5
HNX2,3 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược