PSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
10:43-16/11/2018
Giá tham chiếu 2,9
Giá mở cửa 2,8
Giá cao nhất 2,8
Giá thấp nhất 2,8
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 68,15(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,8
 -0,1 (-3,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,32
P/E cơ bản: -12,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,88
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 59.841.300
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 251,33
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 351,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 101,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 76,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 598,41 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX583.925,8 +583.922,6 (18.078.097,8%) 0,416,8
HSX327.352,4 +327.344,7 (4.251.229,9%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX10,9 0,0 (0,0%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 0,619,1
HSX106.168,4 +106.158,2 (1.040.766,9%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX35.390,0 +35.334,0 (63.096,5%) 2,68,1
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 0,168,5
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược