PPI

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 1,2
Giá mở cửa 115.015,7
Giá cao nhất 778.567,7
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 778.567,7
Khối lượng 380
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
778.567,7
 +778.566,5 (64.880.540,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/04/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,24
P/E cơ bản: -18,27
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,88
Hệ số beta: 0,75
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.049.053
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 61,82
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 296,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 47,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 35,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -26,1 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM24,7 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.833,6 (63.551,2%) 2,04,3
HSX88.473,6 +88.470,1 (2.499.155,1%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.691,5 (544.353,8%) 0,232,7
HNX22,0 -0,6 (-2,7%) 2,43,5
HNX11,7 +1,0 (9,3%) 10,01,1
HSX309.658,3 +309.593,0 (474.108,7%) 3,44,9
HSX35.389,6 +35.373,3 (217.014,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược