POT

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 16,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 16
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,56(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
16,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 70.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,63
P/E cơ bản: 13,11
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,90
Hệ số beta: 1,44
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.286.346
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 158,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 725,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,45 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 194,40 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược